Lentvario literatų popietė

Šių metų gruodžio 11 dieną Lentvario miesto bibliotekoje vyko popietė, kurioje literatai Valerija Masalskaitė-Čigienė ir Aleksejus Kutkinas pristatė savo naujus poezijos rinkinius ,,Sutemų aidai“ ir ,,Delfinija - sielos dievaitė“. Popietėje dalyvavo kiti Lentvario literatai, mokytojai, senjorų draugijos ,,Bočiai“ nariai, miesto gyventojai ir svečiai.
Valerija Čigienė gimė Menturių kaime, netoli Ukmergės. Poetė trisdešimt septynerius metus atidavė mokyklai, dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Ši knyga – antroji jos kūrybos knyga. Pirmoji buvo išleista 2004 metais. Poetė dalijosi savo jaunystės prisiminimais, kada parašė savo pirmąjį eilėraštį, kaip mėgo klausytis pasakų ir pati bandė jas kurti. V. Čigienė rašo ne tik eilėraščius, bet ir prozos kūrinius. Vieną iš jų perskaitė bibliotekos darbuotoja Rūta Minkevičienė.
A. Kutkinas gimė Votkinsko mieste Udmurtijoje. Dirbo Ukrainoje, Kazachstane, Estijoje, Lietuvoje dirbo Elektrėnų šiluminės elektrinės statyboje. Baigė korespondentų mokyklą. Eilėraščius pradėjo rašyti būdamas 10 metų. Rašo rusų kalba, tačiau jo kūriniai išversti į lietuvių, ukrainiečių, lenkų kalbas. Išspausdino daugiau kaip 700 įvairaus žanro kūrinių Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Poetas yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narys, literatų brolijos ,,Aukuras“ narys. Jo kūryba buvo publikuota Trakų krašto literatų almanachuose ,,Paparčio žydėjimas“ ir ,,Trakuvos poezija“. ,,Delfinija – sielos dievaitė“ pirmoji A. Kutkino išleista knyga. Popietės metu poetas pasidalijo savo prisiminimais, paskaitė savo eilių. Vieną jo kūrinių perskaitė bibliotekos darbuotoja Rasa Zdanevičienė. A. Kutkinas taip pat kuria ir maisto receptus, kuriais pasidalijo su renginio dalyviais.
Vakare vaišinomės sumuštiniais ir karšta arbata. Klausėmės Lentvario ,,Bočių“ draugijos narių gražių dainų apie Kalėdas, nes jos jau arti. Įsigijome ir poetų knygų. Džiaugiamės, kad Lentvaryje yra tiek kūrybingų žmonių ir kad jie yra nepamiršti. Juk miesto biblioteka yra gyvenimo šviesulys, kur galima praplėsti akiratį, nepamiršti lietuviškų tradicijų, puoselėti lietuvišką kultūrą. Lauksime kitų susitikimų!

Lentvario seniūnijos socialinė darbuotoja Eglė Jasiukevičienė

Komentarai