Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linkime kolegoms ir skaitytojams

 


Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim,
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi-savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.


 Bibliotekos kolektyvas

Komentarai