JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINAME BIBLIOTEKOS VEDĖJĄ KRISTINĄ MEČKOVSKĄ

Mes laimės palinkėsim Tau,
Nors kažin kur bebūtum,
Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos...

Nei šalnos rudenio, nei šiaurės vėjo gūsiai
Tavo gyvenimo kelių tegu neblaško niekados.

Jubiliejaus proga sveikina mylintis bibliotekos kolektyvas.

Komentarai