Ekskursijos į biblioteką

Rugsėjo 27-28 d. Lentvario bibliotekoje lankėsi Lentvario pradinės mokyklos moksleiviai su mokytojomis: Laimute Aleksandravičiene, Brone Bakšiene, Inga Siliniene ir Brone Zagorskiene. Jie buvo pakviesti į informacinę-pažintinę pamokėlę ,,Susipažinkime su biblioteka“. Tik įžengę į bibliotekos patalpas, vaikai pamatė sceną paruoštą spektakliui. Bibliotekininkės tradiciškai pristatė moksleiviams mažą spektakliuką apie tai, kaip šuniukas Pifas ir katinas Micius ėjo į biblioteką. Lėlių pagalba jiems buvo paaiškinta, kas tai yra biblioteka, kaip reikia elgtis bibliotekoje, ką galima sužinoti iš knygos viršelio, kas yra anotacija, kaip reikia saugoti knygutes, kaip tapti bibliotekos skaitytoju. Po to vaikai noriai dalyvavo mįslių konkurse. Daugiausia mįslių atspėję vaikai buvo apdovanoti spalvinimo knygelėmis, o visi kiti gavo po skirtuką. 

Vaikų skyriaus vedėja Vilma Kmitienė parodė vaikams, kur yra sudėtos vaikiškos knygos, kokius žurnalus vaikams biblioteka prenumeruoja, supažindino su informacine literatūra: enciklopedijomis, žodynais ir žinynais, leidinių serija ,,Žvilgsnis į pasaulį“. Išklausę pasakojimo vaikai rinkosi knygutes, žurnalus ir tapo bibliotekos skaitytojais.


Ekskursijų metu bibliotekoje apsilankė 69 vaikai, visiems patiko spektakliukas ir bibliotekos patalpos. Atsisveikindami jie žadėjo ateiti dar ne kartą ir atsivesti su savimi savo tėvelius. Mes tikimės, kad po šio apsilankymo jie taps nuolatiniais mūsų bibliotekos lankytojais ir knygų mylėtojais.

Komentarai