POETO SIELA KUPINA JAUSMŲ...


                      Birželio 20 d. Lentvario bibliotekoje vyko tradicinis literatų vakaras. Šis vakaras pavadinimu ,,Poeto siela kupina jausmų...“ buvo skirtas šiais metais mus palikusiam Lentvario poetui ir rašytojui, aktyviam bendruomenės nariui ir bibliotekos bičiuliui Aleksejui Kutkinui. Renginio metu prisiminimais apie literatą dalijosi Aleksejaus draugai: vilnietis poetas Nikolajus Gerasimovas, Trakų literatų brolijos ,,Aukuras“ narė Viktorija Kurakevič, taip pat lentvarietis poetas ir žurnalistas Jonas Počepavičius, kiti literatai. Buvo skaitomos jo parašytos eilės, rodomos nufilmuotos praėjusių metų literatų susitikimo akimirkos.
                      Aleksejus Kutkinas gimė tremtyje, Votkinsko mieste (Udmurtijoje). Tačiau visada akcentavo, kad yra lietuvis, nes tėvai kylę iš Lietuvos. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1961 m. dirbo suvirintoju Elektrėnų šiluminėje elektrinėje, vėliau teko dirbti Estijoje ir Ukrainoje. Eilėraščius pradėjo rašyti būdamas 10 metų. Jo kūryba buvo publikuota Trakų rajono laikraštyje ,,Galvė“, almanachuose ,,Paparčio žydėjimas“, ,,Trakuvos literatų kūryba“, ,,Vingis“. 2009 metais išleista jo pirmoji lietuvių kalba poezijos knyga ,,Delfinija – sielos dievaitė“. Iš rusų kalbos vertė Kostas Fedaravičius. Aleksejus buvo veiklus Trakų rajono literatų brolijos ,,Aukuras“ narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narys, Tarptautinės rašytojų gildijos vadovas.  
 

Antroji vakaro dalis buvo skirta literatams neseniai išleidusiems naujas savo kūrybos knygas.
Mūsų viešnia iš Trakų Viktorija Kurakevič skaitė savo kūrybos eiles iš 2013 metais lietuvių kalba išleistos knygos ,,Dvi žemės“. Iš rusų kalbos vertė Aivaras Dočkus. Tai antrasis jos poezijos rinkinys. Pirmasis ,,Iš amžių glūdumos“ buvo išleistas 2010 metais. Viktorija gimė Pskovo mieste Rusijoje. Baigė fizikos-matematikos fakultetą Vilniaus universitete, tačiau yra meniškos sielos žmogus. Dabar gyvena Trakuose ir savo knygą skiria dviems miestams ir dviems žemėms: gimtąjai Pskovo žemei ir pamiltai Trakų žemei. Čia rasite tokių eilėraščių: ,,Trakų madona“, ,,Karaimai“, ,,Trakų kibininė“, ,,Himnas Trakams“, ,,Pskovietė“, ,,Olgos koplyčia“, ,,Kunigaikštis Daumantas“, ,,Pskovo ikona“ ir kt.

                      Valerija Masalskaitė-Čigienė pristatė savo knygą ,,Akimirkos vėjų nesušukuotos“. Tai trečioji literatės išleista knyga. Pirmoji knyga ,,Rudenio alėjoj“ buvo išleista 2004 m., antroji ,,Sutemų aidai“ – 2009 m. Jos kūryba buvo publikuota almanachuose ,,Trakuvos literatų kūryba“ ir ,,Vingis“. Valerija gimė Menturių kaime, Ukmergės rajone. Poetė trisdešimt septynerius metus atidavė mokyklai, dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 24 metus mokytojavo dabartinėje Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. Savo knygoje ji dalijasi vaikystės ir jaunystės prisiminimais, kurie kaip mažyčiai gyvenimo trupinėliai surinkti vienoje vietoje. 


                      Vytautas Talačka pristatė knygą ,,Laiškai iš Afganistano“, skirtą brolio sūnui Gintarui Talačkai atminti, praėjusiam karo Afganistane mėsmalę ir žuvusiam neaiškiomis aplinkybėmis Lietuvoje. Vytautas Talačka gimė Liciškėnų kaime, Prienų rajone. Maskvoje įgijo ekonomisto specialybę. Eilėraščius pradėjo rašyti dar vaikystėje. 2007 metais išleido poezijos rinkinį ,,Tėviškės ilgesys“, 2010 metais - papildytą knygos variantą. Rašo ne tik eilėraščius, bet ir prozą, apsakymus, prisiminimus. Jo kūryba buvo spausdinta almanachuose ,,Trakuvos literatų kūryba“ ir ,,Vingis“. ,,Laiškai iš Afganistano“ – tai apybraiža, apsakymai ir eilėraščiai. Knyga papildyta Vytauto Talačkos asmeninėmis nuotraukomis.


                      Vakaro metu skambėjo akordeonisto Igno Simonaičio atliekami muzikiniai kūriniai. Išsiskirdami literatai ir kiti renginio dalyviai sakė, kad lauks kitų malonių susitikimų.

Komentarai