Stovykla ,,Mano gimtinė ir aš“
kvietė pažinti, keliauti, pramogauti


Dieninė vasaros stovykla ,,Mano gimtinė ir aš“ jau ne pirmus metus kvietė mokinius pradėti atostogauti. Vykdant programos veiklas akcentuojama gimtojo krašto istorijos svarba. Šių metų programos potemė - ,,Mano krašto spalvos“.


 Programos turinį sudaro gimtojo miesto bei apylinkių gražiausių ir įdomiausių vietų lankymas, tiriamieji, kūrybiniai, savęs pažinimo, savianalizės darbai.


Stovyklos dalyviai pagal programos veiklas lankėsi Lentvario miesto bibliotekoje, rinko medžiagą apie Lietuvos lankytinas vietas: Jūros muziejų, Gintaro muziejų, Zoologijos sodą, Velnio duobę, Gedimino pilį, Kryžių kalną, Trakų pilį, Užutrakio dvarą bei kitas grafo Tiškevičiaus pilis ir parkus, rado nemažai medžiagos apie savo gimtąjį Lentvario miestą. Taip pat stovyklautojai galėjo susipažinti su Mariaus Jovaišos knyga ,,Neregėta Lietuva“. Kitą popietę mokiniai žiūrėjo lietuviškai dubliuotą pažintinį filmą ,,Kelionė į vandenyno gelmes“.


Kasmet Lentvario miesto bibliotekoje minima Gedulo ir vilties diena. Susitikime su Lentvario mieste gyvenančiais buvusiais tremtiniais dalyvavo ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vasaros stovyklos ,,Mano gimtinė ir aš“ dalyviai su savo mokytojais. Per popietę išgyvenimais ir prisiminimais apie tremtį dalijosi šių tragiškų įvykių liudininkai tremtiniai Alfonsas ir Marytė Kacėnai bei politinis kalinys Adomas Dumalakas.


Per susitikimą bei užsiėmimus bibliotekoje mokiniai turėjo galimybę geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, istoriją, todėl yra dėkingi Lentvario miesto darbuotojoms, sutikusioms bendradarbiauti socializacijos projekte, organizavusioms įdomius užsiėmimus bei nuoširdžiai bendravusioms su stovyklautojais.Stovyklos uždarymo dieną Lentvario miesto bibliotekoje buvo parengta stovyklautojų kūrybinių darbų paroda ,,Mano krašto spalvos“.
Giedrė Širinskienė,
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarai