Apie mane

Mano nuotrauka
Lentvario biblioteka įkurta 1941 metais. Bibliotekos fondą sudaro 32000 egz. leidinių. Biblioteka turi 2500 nuolatinių skatytojų. Kasmet bibliotekoje apsilanko apie 35000 lankytojų. Adresas: Klevų al. 20, Lentvaris LT-25109 Tel. 8-528-28334, el.paštas lentvaris.m.biblioteka@gmail.com. Dirbame: pirmadienį-penktadienį nuo 10.30 iki 19.00 val.,šeštadienį nuo 9.00 iki 17.00 val.

2014 m. sausio 17 d., penktadienis

Nežinomi didvyriai


                       Laisvė kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus ir prasmingas žodis, tai visos tautos laimės ir dvasinės gerovės šaltinis. Lietuvos laisvė buvo išpirkta žmonių gyvybių kaina. Sausio 13 d. Lentvario bibliotekoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Renginyje dalyvavo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos moksleiviai, mokytojai, bendruomenės nariai. Uždegtos žvakutės ir minute tylos pagerbti žuvusieji už savo tėvynės laisvę.

                  Vėliau buvo pristatytas istoriko, žurnalisto ir režisieriaus Algio Kuzmicko sukurtas   filmas ,,Nežinomi didvyriai“, kuriame netikėtu rakursu atskleidžiama 1991-ųjų metų Sovietų agresijos sausyje istorija. Filme pasakojama apie paprastus žmones, kurie tomis dienomis ir tą naktį kantriai darė mažus, bet labai reikšmingus darbus, tokiu būdu reikšmingai prisidėdami prie iškovotos laisvės. Filmas paremtas kruvinų įvykių liudininkų prisiminimais. ,,Perteikti tų dienų įtampą, kai tikinčių pačiu blogiausiu scenarijumi buvo tikrai daugiau nei optimistų, sudėtingas uždavinys”, - įsitikinęs filmo scenarijaus autorius ir režisierius Algis Kuzmickas. Filmo bendraautorius, tekstų kūrėjas ir įvykių liudininkas yra lentvarietis fotomenininkas Alfredas Girdziušas, kuris už 1991-ųjų sausio įvykių įamžinimą buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. Filme panaudotos jo darytos nuotraukos.

                       Tiesiai iš Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje į biblioteką atvyko ir savo prisiminimais pasidalijo Laisvės gynėjai - Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys, atsargos leitenantas, dr. Vytautas Račkauskas ir Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos pirmininkas Dainius Gudelis.

                  Savanoris kūrėjas Vytautas Račkauskas studijuodamas Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakultete, jau nuo 1989 metų aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, o 1991 m. sausio mėnesį kartu su draugais studentais saugojo strateginius valstybinius objektus. Budėjo dienomis ir naktimis vieni kitus pakeisdami. Tą lemtingą sausio 13 d. jis su draugais pakeleivinga mašina nuvyko prie TV bokšto ir jį gynė. Atsidūrę prie bokšto kalno papėdės, pamatė jo prieigose rusų tanką, kuris šaudė iš pabūklo, bet tuščiais šūviais. Priėję prie bokšto, pamatė keliomis žmonių eilėmis apjuostą pirmą aukštą ir visą kalną, o ypač daug žmonių būrėsi prie durų.


 Okupantai ataką pradėjo staiga. Už kelių metrų studentai pamatė buožėmis daužomus ir krentančius žmones. Omonininkai, per kelias sekundes įveikę gyvą žmonių žiedą, išdaužė pirmo aukšto langus ir pradėjo mėtyti sprogstamuosius užtaisus. Nuo kulkų byrėjo daugiaaukščių namų langai, aplink chaosas ir daug sužeistų. Kai bokštas buvo užimtas, studentai pasitraukė saugoti kitų objektų. Vėliau per radiją išgirdę, kad Raudonasis kryžius prašė visus duoti kraujo, sukvietė studentus, kurių būrys (20-30 žmonių) nuvyko į ligoninę. Sausio įvykių įtakotas ir savanorio doc. Petro Musteikio paragintas, Vytautas Račkauskas įstojo į besiformuojantį Vilniaus universiteto studentų savanorių būrį. Bendrabučio kambarys tapo štabu, o Vytautas už aktyvumą buvo išrinktas SKAT VU studentų savanorių būrio 1 skyriaus skyrininku ir būrininku. Meilę tėvynei ir laisvės troškimą jis paveldėjo iš savo tėvo Rimo Račkausko.     
       
                  Kitas mūsų svečias Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos pirmininkas Dainius Gudelis trumpai papasakojo savo prisiminimus apie 1991-ųjų sausio 13-ąją. Aštuoniolikmetis vaikinas buvo pasiruošęs ginti parlamentą ir jame esančius žmones, statė barikadas ir budėjo ištisomis paromis su kitais savo bendraamžiais. Vėliau Dainius Gudelis skaitė paskaitą apie savanorystės principus ir visus susirinkusius supažindino su savanorystės ištakomis ir veikla. Plačiai ir išsamiai buvo apžvelgta visa savanorystės istorija. 

Vytautas Račkauskas ir Dainius Gudelis už nuopelnus Lietuvai  apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais.
Tikimės, kad puiki istorijos, pilietiškumo ir patriotiškumo pamoka, išgirsta iš pirmų lūpų, padės jaunajai kartai suprasti Laisvės reikšmę ir kainą.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą