Patriotizmo pamokos kitaip


Vasario 16-osios išvakarėse Lentvario bibliotekos darbuotojos pakvietė jaunimą prisiminti savo tautos istorijos puslapius ir susitikti su projekto ,,Misija Sibiras‘2013“ dalyviu Tomu Šyvoku. Pagrindiniai šio projekto tikslai - skiepyti jauniems žmonės pagarbą tautos ir valstybės istorijai, skatinti kartų dialogą, ugdyti pilietiškas ir patriotiškas vertybes bei perduoti jas kitiems.  Nuo projekto vykdymo pradžios lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė dvylika jaunimo ekspedicijų, sutvarkiusių apie 100 lietuviškų kapinių ir susitikusių su ten gyvenančiais lietuviais. 

Tomas Šyvokas užaugo Alytaus rajone. Baigęs mokyklą studijavo Lietuvos karo akademijoje ir tapo Lietuvos kariuomenės karininku. Šiuo metu tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir yra Lietuvos šaulių sąjungos ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) narys. Projektu ..Misija Sibiras“ domėjosi nuo pirmųjų ekspedicijų. Apsilankęs pas savo senelius dažnai girdėdavo pasakojimus apie Antrojo pasaulinio karo žiaurumus, apie kaimynus ir draugus, kurie buvo ištremti ir negrįžo atgal. Noras pagerbti visus ištremtus ir kentėjusius mūsų tautos žmones, išsaugoti šių įvykių atmintį, susipažinti su mūsų tautos istorija kitu būdu ir pastūmėjo sudalyvauti šiame projekte.

„Misija Sibiras’13” dalyviai vyko į ekspediciją Tiumenės srityje. Tai vienas seniausių Sibiro miestų, stambus pramonės centras. Tremtiniai čia dirbo statybose, elektrinėje, plytinėje.
Didelį įspūdį Tomui paliko apsilankymas pas tremtinę Birutę Kamarauskienę Jalutorovske. Senolei jau sunku kalbėti lietuviškai, bet ji vis dar išlaikiusi dzūkišką tarmę. Birutė buvo ištremta iš Marcinkonių kaimo, Alytaus apskrityje. Ji papasakojo savo šeimos istoriją, apie dabartinį gyvenimą. Labiausiai Tomui įstrigo jos susijaudinimas pamačius lietuvius, atsiradusius lyg iš niekur. Moteris greičiausiai nesitikėjo, kad po daugelio metų ją kažkas aplankys iš Lietuvos.

 ,,Tokias momentais pasidaro labai aiški projekto „Misija Sibiras“ prasmė ir būtinybė palaikyti ryšį su ten likusiais tremtiniais“ – kalbėjo mūsų svečias.
 Lebediovkos kaime ekspedicijos dalyviai aplankė lietuvį Juozą Česnulevičių. Jo šeima buvo ištremta į šį kaimą, o jis pats liko Lietuvoje. Tačiau vėliau Juozas nusprendė savo noru vykti į Sibirą tam, kad galėtų gyventi su šeima. Čia sutiko savo būsimą žmoną rusę, su kuria vėliau sukūrė šeimą ir liko čia gyventi iki šiol. 

,,Ekspedicijos metu mes ne tik įveikėme daug kilometrų, sutvarkėme Kulimeso ir Verch Kamenkos kapines, rinkome medžiagą apie tremtinius, bet gavome kur kas daugiau: kai kas atrado naujų minčių, kai kas įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, o kai kas dar kartą įsitikino, kad mūsų patirti sunkumai yra tik krislelis to, ką teko patirti tremtiniams, partizanams ir kitiems nuo sovietinio teroro nukentėjusiems asmenims. Labai tikiuosi, kad ekspedicijos į Sibirą nesibaigs ir mes galėsime išsaugoti šią savo tautos dalelę“ - kalbėjo Tomas.

Netradicinė pilietiškumo ir patriotiškumo pamoka paskatino jaunimą pamąstyti apie tai, ką ir kiek mes galime patys. Lentvariečiai domėjosi, kaip tapti projekto dalyviu, koks yra dalyvių skaičius, kiek laiko trunka ekspedicija, ar kilo konfliktai tarp dalyvių, kokios buvo gyvenimo sąlygos.
 Tomas Šyvokas linkėjo Lentvario jaunimui domėtis savo šalies istorija, didžiuotis savo tauta ir jausti tvirtą žemę po kojomis. 

Komentarai