Gamtos duota, žmogaus pastebėtaAr šiais, aukštųjų technologijų ir pašėlusio gyvenimo tempo laikais, žmogus gali pastebėti natūralios gamtos grožį? Pasirodo - gali. Lentvarietis senolis Stanislovas Keršys sugeba pačioje paprasčiausioje medžio šakoje pamatyti meno kūrinį. 
Su liaudies meistru Stanislovu susipažinome šią vasarą, renginio, skirto Gedulo ir vilties dienai, metu. Buvęs tremtinys papasakojo, kad laisvalaikiu užsiima darbelių iš medžio gamyba.
Stanislovas gimė ir užaugo Dargužių kaime, netoli Valkininkų. Visa jo šeima padėjo partizanams: tėvas gamino ginklus, motina siuvo drabužius, Stasys buvo partizanų ryšininkas. Kol vieną dieną, kaimo šnipo išduotas, jaunuolis buvo suimtas, kartu su kitais tremtiniais suvarytas į gyvulinį vagoną ir išvežtas į Altajų. Ten jis dirbo lentpjūvėje. Vėliau 3 metus dalyvavo Šiaurės Korėjos kare. Paleistas į laisvę, 1954 metų gruodį Stanislovas sugrįžo į Lietuvą.
         Čia sukūrė šeimą, dirbo Eišiškių MTS, Matuizų durpyne, Gariūnų statyboje, akmenskaldėje, 25 metus Gelžbetonių gamykloje. Lentvaryje Stanislovas gyvena nuo 1968 metų. Laisvalaikiu mėgsta dirbti su metalu ir plastiku, šiuo metu susižavėjo mediena. 
                      Kartą, viešėdamas savo tėviškėje, pamatė iškirstus miškus. Stanislovui suspaudė širdį, kodėl žmonės dėl pinigų viską naikina. Tada nusprendė įrodyti, kad gamta mūsų turtas ir joje nieko nėra nereikalingo. Stanislovo nuomone, iš kiekvienos šakelės galima padaryti stebuklą. Pagrindiniai meistro instrumentai: grąžtas, kaltas ir plaktukas. Dauguma jo darbų padaryti iš klevo, obels ir ąžuolo. Kai žiemai šeima pasirūpina malkomis atvežtomis iš miško, Stanislovas pamato tarp šakų, kelmų ir pagalių savo būsimus kūrinius. Neseniai jam pateko į rankas unikalus kelmas su penkiomis atšakomis, iš jo pasigamino puikų dirbinį su penkiomis statinaitėmis. Trumpam šeimoje ir pasekėjų buvo, kurie pabandė dirbti su medžiu, bet tai ilgas, sunkus ir kruopštus, daug kantrybės reikalaujantis darbas. Medžio drožyba Stanislovas nesižavi, jam mielesnis natūralaus medžio grožis. Kas jau gamtos duota, tas duota, Stanislovui tik lieka tą natūralų grožį išryškinti.  Kiekvieną savo darbelį jis pripildo meilės jausmo ir šilumos. Sustingusiam mediniam rąstui įkvepia gyvybę. Jo darbeliai džiugina ir stebina ne vieną. Draugams ir pažįstamiems dovanotų darbų galima aptikti Baltarusijoje, Ukrainoje, Italijoje, Vokietijoje ir net tolimojoje Amerikoje. Pats Stasys sako, kad medis – puiki žaliava, ji šildo rankas, džiugina akį ir sielą. Jo darbelius galima pavadinti žmogaus rankų pagrąžintomis gamtos skulptūromis. Šiais laikais labai svarbu išmokti mylėti gamtą, įžvelgti įdomių dalykų ten, kur kitas žmogus iki pat gyvenimo pabaigos nepastebi.
                   Pamatyti šiuos gamtos stebuklus galite Lentvario miesto bibliotekoje. Pirmoji autorinė Stasio Keršio darbų paroda veiks iki lapkričio 30 d.
Komentarai