Moksleiviai stovyklavo ir bibliotekojeKaip ir kiekvienais metais, taip ir šį birželį Lentvario biblioteka palaikė bendradarbiavimo su Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija tradiciją organizuojant vaikų veiklas vasarą. Dieninės  poilsio stovyklos ,,Mano gimtinė ir aš“ dalyviai, 5 – 8 klasių moksleiviai ir jų mokytojos miesto bibliotekoje įsijungė į visoje Lietuvoje vykstančią akciją „Vasara su knyga“. Tai Lietuvos bibliotekų organizuojami skaitymai ir kultūros renginiai, skirti Bibliotekų metams paminėti. Šią akciją įgyvendinome skaitymais „Seniai seniai, kai milžinai gyveno...“, supažindindami vaikus su Trakų krašto sakmėmis ir legendomis.


  Išklausę pasakojimų apie legendinę gimtojo krašto praeitį – didžiojo kunigaikščio Vytauto žirgą, grafą Tiškevičių ir jo supiltą druskos kelią, Gaidiškių kaimelį, Galvės ežero gulbes - gimnazijos moksleiviai turėjo progą parodyti savo meninę išmonę iliustruodami labiausiai patikusį iš jų. Spalvingas iliustracijas kiek vėliau galima bus pamatyti bibliotekos ruošiamoje piešinių parodoje. Kartu su stovyklautojais paminėjome Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. Šia proga ankštoje bibliotekos erdvėje birželio 9 dieną surengėme filmo apie laukinę gamtą „Baltakuodis“, kurio visi veikėjai – Kanados Šv. Jono ežero draustinyje gyvenantys gyvūnai, peržiūrą. Taip pat būrio stovyklautojų bibliotekoje laukė susitikimas su gyvais istorijos liudytojais – Lentvario miesto tremtiniais Jonu Počepavičiumi ir Janina Čižaite. Jaunimas turėjo puikią progą gyvai pabendrauti,  pažinti jų gyvenimą ir kartu mūsų tautos skaudžius įvykius ir išgyvenimus.
 Moksleiviams linkime turiningų vasaros atostogų, nepamirštant ir knygos, kurią išsirinkti kviečiame miesto bibliotekoje. Visada laukiame susitikimų su jumis, kurių dar tikrai bus ne vienas – ir tikimės, kad netolimoje ateityje bus priimti naudingi Lentvario miestui ir bibliotekai sprendimai, kurie leistų juos rengti didesnei auditorijai bibliotekos ir bendruomenės poreikius labiau atitinkančiose patalpose.


Komentarai