Kurkime savo valstybę čia ir dabarVasario 16-oji – labai reikšminga diena kiekvienam žmogui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.
                       Šiais žodžiais Lentvario miesto bibliotekoje prasidėjo susitikimas su politologu, socialinių mokslų  daktaru, Vilniaus  universiteto Rytų  Europos studijų centro vadovu, Seimo nariu  Laurynu Kasčiūnu. Lentvario gimnazijų moksleiviai ir kiti aktyvūs bibliotekos lankytojai susirinko į istorijos pamoką, skirtą Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

                       Laurynas Kasčiūnas gimė 1982 metais Vilniuje, Lazdynuose. Užaugo šeimoje, kurioje buvo labai gerbiamos Lietuvos valstybingumo tradicijos ir puoselėjamos patriotinės vertybės. Svečias kalbėjo, kad kiekviena save gerbianti valstybė savo užsienio politiką bei diplomatiją sieja su istorinės atminties politika.
                      ,,Istorinės atminties politikos svarba, kartu su švietimo politika, yra du svarbiausi ramsčiai tautos gyvybingumui palaikyti, nes tik taip iš kartos į kartą galima perduoti patriotizmą, įtvirtinti istorinį pasakojimą, formuojantį tautos istorinę sąmonę.  Istorinė sąmonė lemia žmogaus poreikį grįžti prie istorijos, ja remtis mąstant apie dabartį ir projektuojant ateitį“ – pasakojo politologas.

                      Laurynas Kasčiūnas ne tik išsamiai papasakojo apie Lietuvos valstybingumo pamatus ir ištakas, bet ir paprašė renginio dalyvių išvardinti žinomiausius Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarus. Buvo  paminėti Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Moksleivė išvardinusi daugiausiai pavardžių gavo prizą. Svečias domėjosi, kokios istorinės ar šiuolaikinės asmenybės sieja mūsų jaunąją kartą su Lietuvos istorija ir valstybės idėja. Gimnazistai paminėjo Vytautą Didįjį, Antaną Smetoną, o iš šiuolaikinių Valdą Adamkų, Algirdą Mykolą Brazauską. Patį Lauryną žavi Jono Basanavičiaus, ryškiausio XIX a. pabaigos tautinio atgimimo pradininko asmenybė. Buvo paminėtas ir vienas žymiausių  Lietuvos teisininkų, neeilinė asmenybė savo nuopelnais valstybei, visuomenei ir mokslui Mykolas Romeris.

                      Diskusija apie prieš šimtmetį egzistavusias Lietuvos valstybingumo alternatyvas ir tautinės valstybės svarbą perėjo prie šių dienų aktualijų. Svarstėme, ką mums reiškia Lietuva kaip nacionalinė valstybė. Laurynas Kasčiūnas sakė: ,,Turime nuolat prisiminti, kad nusipelnėme stiprios Lietuvos, kad esame verti savo valstybingumo“.
                      Bibliotekos darbuotojos linkėjo visiems, kad mumyse užsidegtų patriotizmo liepsna, kad norėtume kurti savo valstybę čia ir dabar, kad mums visiems savo namuose buvo jauku ir šilta!


Komentarai