Netradicinė istorijos pamoka bibliotekoje


 Šių metų kovo mėnesį sukako 100-osios partizanų vado Lietuvos karininko, rezistento, brigados generolo, mokytojo Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo metinės. Šios reikšmingos datos paminėjimui Lentvario miesto bibliotekoje vyko netradicinė istorijos pamoka.

Bibliotekos darbuotoja Rūta Minkevičienė pristatė renginio idėją ir trumpai papasakojo Adolfo Ramanausko-Vanago biografiją. Istorijos mokytoja Vaiva Urbelionienė priminė susirinkusiems 1944-1953 metų įvykius Lietuvoje. 1940 metais Lietuvos valdžia nusprendė nesipriešinti SSRS net simboliškai ir patenkinti jos reikalavimus, kas laidojo Lietuvos valstybingumą. Tauta nusprendė priešintis valdžiai, jauni vyrai stojo į atviras kautynes ir žuvo. 1944-1945 m. buvo didžiausias kovotojų skaičius, bet ir didžiausias aukų skaičius. Tada kovotojai pakeitė taktiką: įsirengė miškuose bunkerius ir puldinėjo priešą iš pasalų, laukdami pagalbos iš Vakarų. Toliau tobulinama organizacija ir išrenkama vadovybė. 1949 m. vasario mėn. partizanų suvažiavime buvo išrinktas LLKS Prezidiumas. Jos pirmininku tapo Jonas Žemaitis-Vytautas, o jo pavaduotoju – Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Tai buvo vienas dramatiškiausių ir herojiškiausių mūsų istorijos laikotarpių.

Vėliau vyko Žinių radijo sukurto filmo „Kodėl Adolfas Ramanauskas-Vanagas tapo Lietuvos partizanų kovos simboliu?“ peržiūra ir aptarimas. Atkurtos valstybės šimtmečio proga Žinių radijas nusprendė sukurti laidų ciklą ,,Vardan tos Lietuvos!“, kuriame kviečia į šimtą pasimatymų su modernios Lietuvos kūrėjais. Viena ciklo laida yra skirta Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Filme istorikas Darius Juodis ir istorijos doktorantė Enrika Žilytė bando paaiškinti šios asmenybės veiksmus, siekius, gyvenimo vingius. Filmas pateikia logiškus atsakymus į klausimus, kuriuos  iškėlė visuomenės veikėja rašytoja  Rūta Vanagaitė pateikdama savo versijas žeminančias ir diskredituojančias A. Ramanausko-Vanago asmenį. Klausantis istorikų komentarų, prieš akis iškyla jauno mokytojo idealisto, vyro ir tėvo, kovotojo paveikslas, atsiskleidžia KGB veiklos metodai, paskutinės Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo ir mirties akimirkos. Netradicinės pamokos dalyviai, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos IVb ir Ib klasių gimnazistai, bei kiti lankytojai peržiūrėjus filmą išsakė savo nuomonę, pasidalino savo mintimis, diskutavo tarpusavyje.
Renginys padėjo praskleisti istorijos šydą ir suteikė daugiau žinių apie partizaninį judėjimą Lietuvoje.


Komentarai