Apie mane

Mano nuotrauka
Lentvario biblioteka įkurta 1941 metais. Bibliotekos fondą sudaro 32000 egz. leidinių. Biblioteka turi 2500 nuolatinių skatytojų. Kasmet bibliotekoje apsilanko apie 35000 lankytojų. Adresas: Klevų al. 20, Lentvaris LT-25109 Tel. 8-528-28334, el.paštas lentvaris.m.biblioteka@gmail.com. Dirbame: pirmadienį-penktadienį nuo 10.30 iki 19.00 val.,šeštadienį nuo 9.00 iki 17.00 val.

2011 m. birželio 28 d., antradienis


LENTVARIO MIESTO BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS LIEPOS - RUGPJŪČIO MĖNESIAIS: 

Nuo liepos 1 iki rugpjūčio 31 d. Lentvario miesto biblioteka dirbs darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.
 Šeštadieniais ir sekmadieniais biblioteka skaitytojų neaptarnaus.
Atostogos... Vasarą taip norisi lėkti į kokią kelionę. O kad kelionė neprailgtų ir lietingi vakarai nebūtų nuobodūs, tuomet geriausias draugas tampa knyga!

Geros vasaros, šiltų ir saulėtų atostogų, žvaigždėto dangaus ir daug nepamirštamų akimirkų visiems!!! 

2011 m. birželio 15 d., trečiadienis

SUSITIKIMAS SU TREMTINIAIS

Lentvario tremtiniai Viktoras Rainys, Onutė Černiauskienė ir Marijona Urbutienė

Birželio 14 d. bibliotekoje susirinko gausus būrys stovyklautojų kurie susipažino su bibliotekoje veikiančia paroda ,,Lietuvių Tautos Genocidas “ ir susitiko su Lentvario tremtiniais Marijona Urbutiene, Onute Černiauskiene ir Viktoru Rainiu. Senoliai dalinosi savo išgyvenimais, pasakojo apie trėmimą ir nežmoniškas gyvenimo sąlygas, labai sunkius ir vergiškus darbus, kuriuos, jiems teko ištverti. Lietuvių tautos masiniai trėmimai sugriovė daugelio lietuvių gyvenimą. Baigėsi jų svajonės, planai, mintys apie geresnį rytojų. Prieš akis buvo tik tolima kelionė į nežinomybę. Svetimame krašte tremtiniai turėjo tik vieną tikslą – išgyventi.

Lietuvių tautos genocidas prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. Masiniai trėmimai - pats baisiausias košmaras, kurį turėjo išgyventi mūsų tautiečiai. Mūsų svečiai tremtiniai buvo ištremti į Irkutsko sritį prie Angaros upės. Jie visi buvo ištremti už tai, kad jų šeimos turėjo žemės ir jie buvo laikomi buožėmis. Juos suvarė į gyvulinius vagonus, kurie buvo be langų. Maisto ir daiktų su savimi paimti neleido. Žmonių buvo sausakimša, trūko vandens, parai buvo skiriama tik du kibirai vandens 30 žmonių. Taip jie važiavo 22 paras. Viktoras Rainys Irkutsko srityje dirbo šachtose, tris kartus buvo užverstas, tačiau liko gyvas nors gavo daug traumų, kurios senoliui ir dabar trukdo gyventi. Grįžo į Lietuvą 1958 m.


Marijonos Urbutienės šeima buvo ištremta prie Angaros upės. Jie dirbo su mediena plukdydami ją upe. Darbas buvo labai sunkus paauglei mergaitei. Ji mokėsi vakarinėje mokykloje rusų kalbos, tačiau gimtos kalbos nepamiršo. Grįžo į Lietuvą 1958 m., kur ją laikinai priglaudė kaimynai, nes namų nebeliko. Buvo sunku viską pradėti iš naujo... Marijona prisiminė baisų faktą, kai po daugel metų jie nuvažiavo parsigabenti artimųjų palaikų ir iškasus kapą jų ten nerado. Buvo sugauta ir teisiama nusikaltėlių grupuotė, kuri iškasdavo palaikus ir jais šerdavo kiaules.

Onutė Černiauskienė taip pat buvo ištremta į Irkutsko sritį. Šeima tremtyje neteko mamos, ją užaugino vyresni broliai, daug teko jai patirti vargelio. Ji savo prisiminimuose kalbėjo apie tai, kaip jai buvo gaila palikti naujus vadovėlius, kurių nedavė pasiimti su savimi į tremtį... Nors praėjo 70 metų po tų įvykių, ši Tautos istorijos dalelė gyva mūsų atmintyje, išliks amžinai ir būsimos kartos neužmirš Sibiro platybėse kentėjusių tautiečių.

2011 m. birželio 14 d., antradienis

MŪSŲ DIENOS KAIP PAUKŠČIAI
Birželio 9 dieną Lentvario miesto bibliotekoje vyko jau tradiciniu tapęs Lentvario literatų kūrybos vakaras ,, Mūsų dienos kaip paukščiai...“, kuris buvo skirtas Lentvario miesto bibliotekos jubiliejui paminėti. Susirinko didelis būrys svečių, knygos mylėtojų: intelegentija, rašytojai, poetai, Lentvario senjorų kolektyvas ,,Klevynė“, bibliotekos rėmėjai – Daunaravičių šeima, buvusios darbuotojos. Multimedijos pagalba svečiams buvo trumpai pristatyta bibliotekos istorija nuo įkūrimo 1941 m. iki šių dienų, visi turėjo progą pamatyti pirmuosius pastatus, kuriuose buvo įsikūrusi biblioteka, darbuotojus dirbusius per visą  laikotarpį, vykusius renginius, vykdytus projektus, garbius svečius ir t.t. Visi susirinkę vienas po kito linkėjo bibliotekai sekmės, dėkojo kolektyvui už mielą aptarnavimą, o jų žodžius lydėjo vasariškų puokščių glėbiai. Svečiams savo lyriškas dainas dovanojo bibliotekos skaitytoja Neringa Piraškevičiūtė. Vakarą tęsė Lentvario literatai: Aleksejus Kutkinas, Juozas Miglinas, Eglė Jasiukevičienė, Rūta Minkevičienė, Vitalija Masalskaitė-Čigienė, Sofija Jezerskienė, Aušra Girdziušienė, kurie skaitė savo kūrybos eiles, dovanodami juos bibliotekai. Žurnalistas Kęstutis  Petkūnas pasidalino savo prisiminimais apie tai, kokia buvo biblioteka jo vaikystėje ir kokias knygas jis skaitė. Papasakojo apie savo pirmąjį straipsnį nusiųsta į redakciją. Trakų viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Banevičienė džiaugėsi Lentvario bibliotekos darbuotojomis ir jų nuveiktais darbais ir padovanojo bibliotekos kolektyvui čekį jubiliejinio lankstinuko leidybai. Šventės pabaigoje visi sudainavo dainą ,,Mūsų dienos kaip šventė“.  Niekas neskubėjo skirstytis, bendravo, Bočių kolektyvas  ir toliau linksmino savo dainomis. Lentvario biblioteka dėkinga UAB ,,Statybų bazė" generaliniam direktoriui Vaicekui Daunaravičiui už suteiktą paramą. Renginį padėjo organizuoti bibliotekos ilgametė partnerė Trakų kultūros rūmų Lentvario filialo administratorė Viktorija Šamatovičienė. Lauksime kitų susitikimų.


Lentvario seniūnijos socialinė darbuotoja ir literatė
Eglė Jasiukevičienė
Nuotraukos Ievos Sinkevičiūtės
Lentvario senjorų kolektyvas ,,Klevynė"
Trakų viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Banevičienė
Poetas Juozas Miglinas
Poetė Eglė Jasiukevičienė
Žurnalistas ir literatas Kęstutis Petkūnas
Poetė Sofija Jezerskienė
Literatė Aušra Girdziušienė
Literatas Aleksejus Kutkinas
Poetė Rūta Minkevičienė
Literatė Valerija Masalskaitė-Čigienė
Autorinės dainos atlikėja Neringa Piraškevičiūtė
Bibliotekos kolektyvas su buvusiomis darbuotojomis
Bibliotekos rėmėjai - Daunaravičių šeima

2011 m. birželio 10 d., penktadienis

MANO GIMTINĖ IR AŠ
Lentvario biblioteka kartu su Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija vykdo vaikų socializacijos programą ,,Mano gimtinė ir aš“, kuri sprendžia aktualią šių dienų problemą – skatina jaunimo pilietiškumo ugdymą bei pagarbą gimtajam kraštui. Įgyvendinant šią programą siekiama suteikti galimybę socialiai remtiniems vaikams geriau pažinti savo gimtinę, plėsti akiratį, kūrybingai praleisti laisvalaikį. Savo krašto pažinimas ugdo pilietiškumą ir skatina mylėti bei gerbti gimtinę.
Šią savaitę baigėsi užsiėmimai skirti I-ąjai pamainai – 5 klasių mokiniams. Vaikai apsilankė bibliotekoje tris kartus. Birželio 2 d. jie susipažino su bibliotekos sukauptu kraštotyros fondu, turėjo surasti medžiagą ir atsakyti į klausimus apie įžymiausias, lankytinas Lentvario vietas.


Birželio 7 d. bibliotekoje vaikai susitiko su žinomu Lentvario poetu Aleksejumi Kutkinu, kuris daug rašo apie tremtį, nes jo šeima buvo ištremta į Votkinsko miestą Udmurtijoje. Ten jis ir gimė. Savo kūryboje daug dėmesio poetas skiria savo šeimai, gamtai, žmogui. Aleksejus rašo rusų kalba, tačiau jo kūryba yra išversta į lietuvių, lenkų, ukrainiečių kalbas. Šiuo metu jis yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, Trakų literatų brolijos ,,Aukuras" narys, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narys. Susitikimo metu poetas pasakojo apie savo vaikystę, apie Lietuvą, apie meilę tėvynei. A. Kutkinas ne tik pats skaitė savo eiles, bet ir suteikė galimybę paskaityti vaikams.


Birželio 9 d. vaikai vėl apsilankė bibliotekoje. Jie atsinešė kompiuteriu sukurtus darbus, skirtus temai ,,Mano gimtinė ir aš“, kuriuos patys pakabino bibliotekos foje.

Linkime stovyklautojams geros vasaros ir laukiame antros pamainos.

2011 m. birželio 6 d., pirmadienis

VASARA SU KNYGA IR BUBBLICIOUS
Lentvario biblioteka kviečia visus vaikus dalyvauti akcijoje ,,Vasara su knyga ir Bubblicious kramtomąja guma".
Dalyvaukite, skaitykite knygas ir laimėkite kramtomąją gumą!
Taip pat kviečiame dalyvauti rašinėlio konkurse ,,Spalvingojo burbulo magija", kurį galite iliustruoti piešiniais arba nuotraukomis. Darbai laukiami bibliotekoje iki rugpjūčio 31 d. Kūrybingiausi darbai bus apdovanoti Bubblicious dovanomis.

2011 m. birželio 1 d., trečiadienis

LITERATŲ VAKARASSkuba, lekia mūsų dienos
Lyg pagreitintam kine,
Aš norėčiau sulaikyti
Šiandien lietų danguje.
Mūsų žvilgsniai susitiko,
Žodžiai skamba tyloje.
Gal tai sapnas,
Gal ir ne…

BIRŽELIO 9 D. 16.00 VAL.
Lentvario miesto bibliotekoje vyks Lentvario literatų kūrybos vakaras
,, Mūsų dienos kaip paukščiai..."